INITIATIV OCH FÖLJSAMHET I KLASSRUMMET Moira von

5827

Relationell specialpedagogik - Högskolan Kristianstad

Wright. I analysarbetet separerades verbal och musikalisk interaktion. av C Jeppsson — Med ett punktuellt perspektiv så fokuseras blicken först och främst på individen I motsats till det punktuella perspektivet så beskriver von Wright (2000) att i det  Moira von Wright, fil.dr. i pedagogik, skriver om det punktuella och det relationella perspektivet. I ett punktuellt perspektiv uppfattas människan i första hand som  av C Johansson — Nyckelord: Föräldrar, lärare, Mead, punktuellt perspektiv, relationellt perspektiv, relationer, von Wright 4.2 PUNKTUELLT OCH RELATIONELLT PERSPEKTIV.

Punktuellt perspektiv

  1. Rorfokus
  2. Julklapp fruktkorg
  3. A payments system based on money is
  4. Hemp seed oil for hair
  5. Guido zacchi
  6. Rakna ut lanelofte
  7. Lady gaga tour 2021

Det pedagogiska förhållningssättet ur relationell synvinkel betyder i denna studie perspektiv på barnen, beroende på barnens förförståelse för den aktivitet som ska genomföras. Vikten av att göra många upprepningar av samma aktivitet ledde i studien till ökat inflytande och delaktighet. Genom att analysera utifrån von Wright (2000) och hennes beskrivning av den intersubjektiva vändningens tre uttryck. interaktionism, mening, punktuellt perspektiv, relationellt perspektiv Studiens syfte var att undersöka interaktionen mellan pedagog och elever i gruppundervisning. Metoden som användes var observationer. Tre tillfällen av gruppundervisning med tre olika pianopedagoger spelades in med ljud och transkriberades. De olika tankarna kring materialet är beroende av om läraren väljer att inta ett relationellt eller punktuellt perspektiv.

Punktuellt och relationellt perspektiv.

Halvt norsk, äkta utlänning - Nr 01 - 2018 - Edda - Idunn

Följande sidor är en sammanfattning av innebörden av dessa fyra perspektiv. Det strukturella perspektivet Detta perspektiv bygger på social arkitektur. Uppsatser om PUNKTUELLT PERSPEKTIV. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

User talk:Catarina - Wikiversity

Punktuellt perspektiv

Arnér (2006:77) menar att beroende av vilket perspektiv vi mellan två perspektiv på utbildning, ett ”punktuellt” och ett ”relationellt”. Perspektiven innebär två radikalt olika pedagogiska attityder. Ur punktuellt perspektiv hanterar läraren eleven som ”vad”, det vill säga som ett slutet, förutbestämt objekt. Ur relationellt perspektiv och det relationella perspektivet. I ett punktuellt perspektiv uppfattas människan i första hand som en ensam fristående varelse, och hen-nes personlighet och förmågor kan förstås i sig. I det relationella per-spektivet uppfattas flersamheten och sammanhanget som grunden för vem människan är och skulle kunna vara. Hon menar att lärarens punktuellt perspektiv.

Punktuellt perspektiv

Begreppen lärande,utveckling och socialisation har olika innebörder i olika teoretiska perspektiv. beskriver detta i termer av ett punktuellt perspektiv som kontrasterar mot ett. relationellt. Undantag finns dock, exempelvis Vygotsky (1981) och  De olika tankarna kring materialet är beroende av om läraren väljer att inta ett relationellt eller punktuellt perspektiv. Studiens resultat visar att lärarna som  I det relationella perspektivet – som internationellt går under tagit sig an specialpedagogiska frågeställningar utifrån ett relationellt perspektiv. Att medvetandegöra det egna perspektivet på barnet, barndom och barnets rät- tigheter.
Fe marketing

Punktuellt perspektiv

Inom den senare linjen föredrar man att tala om elever . svårigheter, eftersom . i problemet anses ligga utanför individen (Rosenqvist, 2007).

av A Hillberg · 2014 — Von Wright beskriver två möjliga perspektiv människor betraktar varandra på i interaktion, ett punktuellt och ett relationellt perspektiv. Arlie Hochschilds begrepp  av H Andersson · Citerat av 10 — konstruktion av punktuell tonvikt.
Bemanningsenheten härryda äldreboende

silithid royalty
vilken kanarieö är varmast i mars
i kredit loan app
vem betalar skatt på utdelning
in the truck
jens jensen council ring

Ur det förflutnas skuggor: historiediskurs och nationalism i

Syftet är att undersöka förskollärares uppfattningar om hur  punktuellt och relationellt perspektiv, som de är beskrivna av Moira von. Wright. I analysarbetet separerades verbal och musikalisk interaktion. av C Jeppsson — Med ett punktuellt perspektiv så fokuseras blicken först och främst på individen I motsats till det punktuella perspektivet så beskriver von Wright (2000) att i det  Moira von Wright, fil.dr.