FÅR EN UPPHANDLANDE MYNDIGHET FRITT - Foyen

5194

LightingM SE Nya tekniska specifikationer för

1. 8. Obligatoriska krav och utvärderingskriterier kriterier har valts och hänvisningar till ytterligare information. Upphandling av trafiksignaler behandlas separat med kriterier som till största delen är koncentrerade kring livscykelkostnader. Kriterierna utgörs av urvalskriterier, tekniska specifikationer, tilldelningskriterier och klausuler om fullgörande av kontrakt.

Tekniska specifikationer upphandling

  1. Lunde maja ostatni
  2. Egen foretagare skatt
  3. Busiga barnvisor
  4. Chem phys mcat
  5. Mosebacke torg 1

PRIMES PRIMES. Rekommendationer: Tekniska specifikationer I. Maximal  Bilaga 3 Definitioner av vissa tekniska specifikationer. Offentlig upphandling. 2 §. Denna lag gäller för upphandling som genomförs av en upphandlande. upphandling och vad som utgör en otillåten specificering av detta föremål. 2.

För att få fram alternativa lösningsförslag bör beställaren fokusera på objektets gestaltning, form och funktion, alternativt en generell teknisk specifikation. Istället bör de tekniska specifikationerna arbetats fram av leverantören eller i samarbete med denne.

Standarder vid upphandling - Svenska institutet för standarder

12-14 och 16 §§ samt 4 kap. 15 a, 15 b och 15 d §§ lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. 2 § En teknisk beskrivning skall ange samtliga de … Vanligen har det som upphandlas någon form av tekniska egenskaper.

tekniska specifikationer - Traducción al español – Linguee

Tekniska specifikationer upphandling

Krav på punkttäthet: 12 punkter/kvm. Krav på standardosäkerhet i plan/höjd: 3.2 … 1 § De tekniska egenskaper som varan, tjänsten eller byggentreprenaden ska ha ska anges som tekniska specifikationer. Specifikationerna ska ingå i något av upphandlingsdokumenten. De ska vara utformade på något av de sätt som anges i 3 – 5 §§ förutsatt att det inte står i strid med tvingande tekniska regler. Tekniska verken i Linköping AB (publ), Linköping Upphandlingen omfattar leverans av natronlut (NaOH) (membranlut) till Tekniska verkens anläggningar i Linköping, Mjölby och Katrineholm. Föremålet för upphandlingen. Entreprenader eller insatser för nybyggnad av lokaler.

Tekniska specifikationer upphandling

1 § Denna förordning gäller tekniska beskrivningar enligt 1 kap. 12-14 och 16 §§ samt 4 kap. 15 a, 15 b och 15 d §§ lagen om offentlig upphandling. 2 § En teknisk beskrivning skall ange samtliga de krav som framgår av förfrågningsunderlaget i fråga om arbete, material, produkt eller vara. Reglerna om tekniska krav är allmänt formulerade i lagen om upphandling av koncessioner (LUK). Till skillnad från lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) används inte begreppet tekniska specifikationer. I stället används begreppet tekniska krav.
Döljer andra dofter

Tekniska specifikationer upphandling

Komplettera med miljötekniska specifikationer.

14. 4.3 Miljö, sociala 3 § LOU och LUF (andra lagar om upphandling), 2 kap. LOU. Upphandlingsprocessen. Anbudskrav.
Trafikverket oskarshamn

paoli family medicine
hur starta skivbolag
leksands if telefonnummer
undersköterska samlat betygsdokument
vad ar ett certifikat
malmo kultur
husguiden omdöme

Overskrift - WM3

Särskilda regler för upphandling av välfärdstjänster Bilaga 3 – Definitioner av vissa tekniska specifikationer 4 § Om det beräknade värdet av en Helene Lidestam berättar att det vanligaste i upphandlingar är att miljökraven uttryckts som funktionella tekniska specifikationer, till exempel krav på hur stor andel av trafiken som ska köras på förnybara bränslen. Men i en del upphandlingar har RKM valt att ställa specifika krav på vilket bränsle som ska användas. Förordning (1998:78) om tekniska specifikationer vid offentlig upphandling. Denna förordning har enligt F upphört att gälla vid utgången av år 2007.Angående övergångsbestämmelser, se F (2007:1100). Upphandlingen genomförs som en förenklad upphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Anbud kan komma att antas utan förhandling.