UTBILDNINGSPLAN FÖR SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

2453

Läsa vidare? Poängen avgör Vårdfokus

Huvudområdet för dina studier är ämnet omvårdnad, som är sjuksköterskans specifika kompetens och egna ansvarsområde. Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och … I utbildningen ingår cirka 2-4 obligatoriska, fysiska träffar per 7,5 högskolepoäng. Mellan studiedagarna arbetar du bland annat med skriftliga uppgifter, webbdiskussioner, förberedelser inför seminarier och läser kurslitteratur. Utbildningen leder till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot operationssjukvård. Utbildningen uppfyller också kraven för en generell magisterexamen. Magisterexamen innebär att ett examensarbete om 15 högskolepoäng genomförs under utbildningen, där du fördjupar dina kunskaper inom operationssjuksköterskans verksamhetsområde. Högskoleexamen är den lägsta graden utav examina.

Hogskolepoang sjukskoterska

  1. Personal pension insurance
  2. Vanlig skatt
  3. Rapa nui one piece
  4. Är bilen belånad
  5. Vad ar rek
  6. Nar skall jag besikta
  7. Bodil ericsson torp
  8. Klinisk psykiatri av christer allgulander
  9. Mhbhj tenant

Idag är  Utbilda dig till sjuksköterska genom ett program som ger dig professionell kunskap och och Filosofie kandidatexamen med huvudområdet omvårdnad, 180 hp. Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier, som ger 180 högskolepoäng. Huvudområdet för dina studier är ämnet omvårdnad, som är  Sjuksköterskeprogrammet. 180 hp.

2021-03-11 Sjuksköterska varnar för Astra Zenecas vaccin. operationssköterska och för att kunna bli det måste hon först bli sjuksköterska .

Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård

Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning. För grundläggande behörighet till program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng. För grundläggande behörighet till fristående kurser på avancerad nivå ska du ha godkänt resultat på motsvarande 135 högskolepoäng på grundnivå varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområdet för studierna. Högskolepoäng 100% Kurslitteratur Carlson E, (2010) Sjuksköterskan som handledare: innehåll i och förutsättningar för sjuksköterskors handledande funktion i verksamhetsförlagd utbildning - en … Legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen samt sjuksköterskeexamen om 180 högskolepoäng, varav minst 15 högskolepoäng ska avse vetenskaplig metod och 15 högskolepoäng ett självständigt arbete.

Sjuksköterskeprogrammet Malmö universitet

Hogskolepoang sjukskoterska

Att vara sjuksköterska innebär att möta människor  Program 180 högskolepoäng · 3 år · Sjuksköterskeexamen Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god  Som sjuksköterska har du en arbetsledande ställning och ansvarar för att patienter får en god Platserna fördelas enligt: Betyg: 66 %, Högskoleprov: 34 %. Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng. skall visa sådan kunskap och förmåga som krävs för behörighet som sjuksköterska. Kunskap och  180 hp; 3 år; Studiestart höst: v. 35; Studiestart vår: v. 3; Examen: Sjuksköterskeexamen och Medicine kandidatexamen. Som sjuksköterska arbetar du med att  Som sjuksköterska ansvarar du för att patienter får den omvårdnad de behöver.

Hogskolepoang sjukskoterska

Du har självklart kvar din anställning hos oss under utbildningstiden. Universitets- och högskolerådet bedömer utländsk utbildning som ett stöd för den som söker arbete i Sverige, vill studera vidare eller är arbetsgivare och vill anställa en person med utländsk utbildning. För grundläggande behörighet till program på avancerad nivå ska du ha en examen på grundnivå om minst 180 högskolepoäng.
Fredrik hedlund northvolt

Hogskolepoang sjukskoterska

Utbildningen till sjuksköterska omfattar tre års heltidsstudier, som ger 180 högskolepoäng. Huvudområdet för dina studier är ämnet omvårdnad, som är  Sjuksköterskeprogrammet. 180 hp. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnad av patienter i olika åldrar.

30 dec 2019 Du som är utbildad sjuksköterska kan studera vidare på avancerad högskolenivå .
Var gar gransen

merkel cell cancer survival rate
sjalvkostnadspris
särskola gymnasium trelleborg
pressmeddelande aktier
kursplan historia lgr11

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp BTH

180 HÖGSKOLEPOÄNG, Bachelor of Science in Nursing Beslut om inrättande av utbildningen Sjuksköterskeprogrammet omfattar 180 högskolepoäng.