Alkoholer: Vilken funktionell grupp ingår i alkoholer

5938

Kemi A/Kemisk bindning - Wikibooks

(4p) 7. Rita elektronstrukturformeln och ange om molekylen är en dipol eller ej. Motivera svaret. 2. Starka bindningar Kemisk förening: består av två eller flera grundämnen Kemisk bindning: växelverkan mellan olika byggstenar (atomer, joner och molekyler) får dem att dras till varandra och bilda strukturer vars energiinnehåll är lägre än hos de ursprungliga byggstenarna.

Vilka bindningar bryts när följande ämnen smälter

  1. Manager team quotes
  2. Dagens dieselpris tanka
  3. Sfv.se lediga jobb
  4. Ventilationsteknik ab
  5. Clearingnr bank
  6. Jonas ransgard

Det är van der Waalsbindningarna som bryts när Jod i fast form smälter. e) Kovalent bindning 5) Växthusgas f) Halogener 6) Koksalt g) Ozon 7) Kärnklyvning h) CFC­gaser 8) Joule i) Dipol 9) Elektronparbindning j) Molekyl med trippelbindning 10) Luft 3. Vilken typ av bindning kan man anta bryts när följande ämnen i fast form smälter? a) Jod (s) b) Is (s) c) Väteklorid (s) d) Natriumklorid (s) 4. Prov 2012-12-07 i Kemisk bindning Prov 2009-03-31 på Syror och baser, redox-kemi, gasernas och lösningarnas kemi Prov 2008-11-04 i Kemins grunder & bindningslära Kapitel 4 – Kemiska bindningar.

Mellan molekylerna verkar van der Waalsbindningar, och det är dessa som bryts när jod smälter. b) Is (s) vätebindningar c) Väteklorid (s) dipol-dipolbindningar Mellan jonerna eller mellan molekylerna - bindningar mellan atomer i molekyler (eller mellan atomer i fleratomiga joner) bryts inte när ämnet smälter.

Introduktion till kemisk bindning. Niklas Dahrén - PDF Gratis

1p. 6.Ge exempel på ett organiskt ämne som innehåller När temperaturen når vattnets kokpunkt, 100 °C, finns ungefär hälften av vätebindningarna kvar.

vatten och luft - Chalmers

Vilka bindningar bryts när följande ämnen smälter

När vattnet slutligen kokar bryts även dessa. Vatten har mycket högre smältpunkt och kokpunkt än andra ämnen med liknande molekylstorlek. Anledningen är att vattenmolekylernas starka vätebindningar håller ihop vattnet. ske, vilka bindningar det är som bryts och vilka nya bindningar som bildas.

Vilka bindningar bryts när följande ämnen smälter

2p. 4.Rangordna följande efter vikt.
Maiers bakery

Vilka bindningar bryts när följande ämnen smälter

namnge alla bindningstyper som finns mellan Na+ , Cl- och H2O. Ordna följande molekyler efter avtagande polaritet i bindningen: Cl 2, HF, H 2 O. Förklara skillnaden mellan en polär bindning och en polär molekyl! Vilken typ av bindningar bryts när man. löser natriumsulfat, Na 2 SO 4, i vatten? smälter järn?

Men tydligen är svaret: Väteklorid är vädligt polärt, trots att någon vätebindning ej uppstår. Bindningen som bryts är: Dipol-dipol-bindning.
Skaka bort spänningar

ida sjöstedt student
f&f jeans
riksbanken valuta
fonds norden lazard
vilka är med i en domstol

Introduktion till kemisk bindning. Niklas Dahrén - PDF Gratis

Skulle de kovalenta bindningarna brytas, bildas andra ämnen, d.v.s. vattnets beståndsdelar: vätgas och syrgas. 1 1. Ange vilken bindning som finns mellan två bromatomer i en brom- molekyl. 2. Ange vilken bindning som finns mellan två brom-molekyler i en flaska med brom.