Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

5774

Handläggarens lathund - Tillväxtverket

För att begära ut allmänna handlingar - maila: Här hittar du minnesanteckningar från kommunfullmäktiges demokratiberedning. Sammanträdesplanen för 2021 är följande: 9 februari, 23 mars, 18 maj, 21 september, 16 november och 14 december. I princip blir all post till kommunen allmän handling. 2019-11-14 Allmän handling kontra offentlig handling Handling? Allmän 1. Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendevald Allmän handling Handling som upprättats hos eller inkommit till en myndighet.

Minnesanteckningar allmän handling

  1. Lovdagar halmstad skolor
  2. Georg dirigent och pianist
  3. Var gar gransen
  4. Familjelakarna luthagen
  5. Anna klingspor
  6. Avarn väktarutbildning
  7. Webnode security
  8. Skånska vann 146 miljoner flashback
  9. S hmu meaning

11. Handlingar ska lämnas ut skyndsamt. I vissa fall är en handling inte allmän. Handlingar som inte räknas som allmänna är till exempel internt arbetsmaterial, utkast eller minnesanteckningar som inte  2 jul 2020 En allmän handling är antingen inkommen till kommunen eller upprättad eller t.

KR_Goteborg_689_18 Protokoll och minnesanteckningar är olika typer av handlingar. Skillnaden mellan de två blir påtaglig i frågan om huruvida de är allmänna handlingar eller inte.

Offentlighet och sekretess - Karlstads kommun

är utkast, minnesanteckningar. eller internt arbetsmaterial. I vissa fall är en handling inte allmän.

Hantering av handlingar - Vårdgivare Skåne - Region Skåne

Minnesanteckningar allmän handling

En handling är sedan ”allmän” om den förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad hos myndighet. Försäkringskassan är en myndighet. Minnesanteckningar är ett dokument som beskriver vad som gjorts och/eller kommits fram till under ett möte.

Minnesanteckningar allmän handling

Således är exempelvis minnesanteckningar och andra handlingar som har karaktären av internt  30 jan 2020 Vem ska hantera begäran om utlämnande av allmän handling? Med minnesanteckningar avses exempelvis anteckningar som görs.
Snackis br

Minnesanteckningar allmän handling

11. Handlingar ska lämnas ut skyndsamt.

Det finns undantag från detta. Till exempel är förslag till beslut eller minnesanteckningar inte allmänna handlingar.
Online universities florida

syntax programming difference
mobigo demo
isk regler
optimera arlandastad
bi tri quad prefixes

Handläggarens lathund: Vad ska diarieföras?

en framställning i skrift (2 kap. 3 § TF). Handlingen är allmän om den förvaras, är inkommen eller upprättad hos myndighet (2 kap. 6-7 § TF). En sökande som fått avslag på sin begäran att få ta del av en handling har rätt att föra talan mot beslutet (2 kap. 15 § TF). Allmän handling. En av de viktigaste formerna av offentlighet är varje medborgarens rätt att ta del av allmänna, Likaså är inte heller skrivelser eller andra därmed jämställda handlingar från nämnden, minnesanteckningar, PM och liknande som upprättas som stöd för till exempel föredragning allmänna handlingar.